H
Heidi Leung
29/07/2022
4種脫毛方法
4種脫毛方法

剃刀

效果短暫,好快就會生番出嚟,而且會令新生出嚟嘅毛髮變粗

蜜蠟

一睇就知比較痛啦。不過用蜜蠟脫毛一段時間之後,毛囊會變細,皮膚都會比較光滑


彩光

可以減慢毛髮生長嘅速度,亦可以令新生出嚟嘅毛髮變幼

但效果短暫而且唔會令毛髮停止生長


755激光

用激光將能量傳送到毛嚢,令毛髮停止生長

永久性

https://bora.hk/755nm%E6%BF%80%E5%85%89%E8%84%AB%E6%AF%9B
最近我就試咗bora beauty嘅永久脫毛paln,打咗2次啲毛已經幼咗同生得慢咗喇


like icon
1 喜歡
comment icon
留言