1
1996_Billy
28/07/2022
口罩肌暗粒解決心得 男士必睇
口罩肌暗粒解決心得 男士必睇

大家睇我ICON都知我鄉下仔出身,對皮膚問題一無所知
加上黎左香港只有10年, 皮膚愈黎愈差
曾經食過A酸解決暗瘡問題, 但依家變左好多暗粒...

其實被口罩包圍的部分,又焗又潮濕狀態下,令毛孔及皮脂腺遭到阻塞,極易誘發暗粒及暗瘡。 為避免助長細菌滋生,面上應該盡量保持乾爽清潔。

醫生建議我得閒做果酸,,但我一個麻甩佬點會自己做
就俾錢美容院幫我做陶瓷肌

依家皮膚好得7788, 非常好了

由其是男生真的要注意

like icon
3 喜歡
comment icon
留言 (3)